Statistika podnikatelských subjektů a živností v ČR

15. ledna 2020 09:59, Ing. Renata Valešová
Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou pravidelně zveřejňovány statistické údaje o počtech podnikatelských subjektů a živnostenských oprávnění. Pod odkazem https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich lze nalézt nejrůznější údaje o počtech podnikatelských subjektů a živnostenských oprávnění členěné například podle jednotlivých krajů, věkové struktury, oborů a podobně.