Starostové obcí jednali se zástupci kraje

obrazek
13. dubna 2021 15:42, Mgr. René Zeithaml

Jednání se starosty obcí s rozšířenou působností svolala na 13. dubna 2021 hejtmanka Ilona Mauritzová především s ohledem na změny v rozsahu mimořádných opatření, která byla vydána s koncem nouzového stavu. Starostové byli seznámeni s aktuální situací v epidemické oblasti, zdravotnictví a především školství. Zároveň dostali starostové obcí také prostor pro dotazy pro případ řešení konkrétních problémů v jejich obci.

Považuji za důležité starosty informovat v situaci, kdy začal v České republice platit nový pandemický zákon, a především s nimi komunikovat řešení situací s tím spojených. Proto jsem se rozhodla svolat toto jednání a spolu s ředitelem KHS v Plzni a s kolegy z právního odboru, odborů zdravotnictví a školství jim sdělit nejdůležitější informace a zodpovědět jejich dotazy,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Obecně shrnul epidemickou situaci v kraji pro starosty ředitel KHS Plzeň Michal Bartoš. Podle něj je situace významně lepší, počty nově diagnostikovaných osob i nadále nepřekračují za den 200. Výrazně se zlepšuje také počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích v celém kraji, počty nemocných nadále klesají. Zároveň je seznámil s nově přidělenými kompetencemi KHS a přijatými opatřeními, která se dotýkají života v jejich obcích.

V oblasti očkování dostali starostové obcí informace k novinkám v registracích do centrálního systému, informace týkající se očkování u praktických lékařů a provozu velkokapacitního očkovacího místa v Plzni.

Vedoucí odboru právního a legislativního KÚPK Dan Hajšman seznámil starosty se změnami v pravomocích krizových orgánů, zodpověděl dotazy na změny ve vyhlašování mimořádných opatření a případné řešení konfliktů v konkrétních situacích v obcích.

Důležitým bodem jednání byla oblast školství, kde dochází aktuálně k velkým změnám spojeným s návratem vybraných skupin dětí do škol a školek. Ve věci testování dětí a také provozu určených škol pro děti zaměstnanců vybraných profesí informovala starosty obcí vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK Jaroslava Havlíčková. Podle ní proběhly první testovací dny v Plzeňském kraji bez závažných problémů. „Už v minulém týdnu jsme s rodiči a řediteli škol komunikovali testování dětí, které nastupují do škol a školek. Školy obdržely testovací sady, pedagogové byli prostřednictvím metodiky seznámeni s postupy při testování a díky nim, ředitelům a také rodičům se obešly první testovací dny bez závažných problémů,“ sdělila Jaroslava Havlíčková za odbor školství.

Na závěr hejtmanka Ilona Mauritzová představila kampaň na podporu očkování, kterou v tomto týdnu spouští Plzeňský kraj. Součástí kampaně jsou grafické letáky a plakáty, které právě starostové obcí mohou využít pro své občany a mohou jimi pomoci k šíření informací potřebných k registracím k očkování a obecných informací k očkování samotnému. „Věřím, že starostové se zapojí do naší kampaně a využijí naše letáky pro potřebné šíření informací například prostřednictvím lokálních zpravodajů, které obce vydávají. Jsou to právě oni, kdo mají ke svým obyvatelům nejblíže a na koho se lidé obracejí nejčastěji. Ráda bych jim poděkovala za spolupráci v době epidemie, kdy jsme řešili dezinfekci veřejných prostor, rozvoz ochranných pomůcek a další problémy spojené se situací a věřím, že spolupráce bude tak skvěle pokračovat i nadále. Zároveň bych ráda poděkovala všem zdravotníkům, zdravotnickým záchranářům, dobrovolným i profesionálním hasičům, policistům a vojákům v našem kraji. Díky vzájemné spolupráci jsme situaci zvládli,“ dodala hejtmanka Ilona Mauritzová.

Starostové obcí obdrží od Plzeňského kraje informace ke kampani na podporu očkování, potřebné grafické podklady a mohou také využít spoty a videa s kampaní související.