Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy na území okresu Plzeň-město

obrazek
22. dubna 2021 09:11, Bc. Zdeňka Kačenová Častová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy na území okresu Plzeň-město v souvislosti s odstraňováním havarijního stavu na vodovodních a kanalizačních sběračích v termínu od 1.5.2021 do 31.12.2021, na základě návrhu právnické osoby  VODÁRNA PLZEŇ a. s., IČ: 25205625.

Soubory ke stažení