Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl ukončen

obrazek
25. listopadu 2019 14:29, aktualizováno 17. května 2021 12:22, Ing. Lucie Hájková

Příjem žádostí do zásobníku byl ukončen

Dne 30. 9. 2020 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". Není možné si již podat žádost o kotlíkovou dotac

Dne 30. 9. 2020 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". Není možné si již podat žádost o kotlíkovou dotaci.

Plzeňský kraj zažádal v rámci podprogramu Nová zelená úsporám o finanční prostředky v celkové výši 91 523 414 Kč pro konkrétní žadatele. Občané Plzeňského kraje mají možnost si do konce září podat žádost o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ a získat finanční podporu na výměnu starého neekologického kotleDle zákona o ochraně ovzduší budou moci být v provozu od září roku 2022 pouze kotle na pevná paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu.

Postup k podání žádosti:

Nejdříve je nutné registrovat uživatelský účet na portálu eDotace (https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost). Postup k registraci naleznete v příloze Manuál k podání žádosti nebo ve videonávodu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=vygpir4ryLY&feature=youtu.be

Samotné vyplnění a podání žádosti do uživatelského účtu v aplikaci eDotace. Podrobný návod k podání žádosti je k nalezení v příloze Manuál k podání žádosti a ve videonávodu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=t8kxQVXeIl8&feature=youtu.be


Po elektronickém podání žádosti bude žadateli přiděleno registrační číslo (pořadové číslo žádosti). Do 10 pracovních dní od přidělení pořadového čísla musí žadatel doložit na Krajský úřad Plzeňského kraje požadované dokumenty:

• písemný formulář žádosti - příloha tohoto článku
• fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
• doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného kotle (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, apod.)
• doklad o kontrole technického stavu (revize) a provozu stávajícího kotle (blíže v příloze č. 1 tohoto článku)
• kopie úplné smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného účtu žadatele

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:

• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• kotel pouze na biomasu.


Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.
Již průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).


Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Jana Soukupová
e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768 
Bc. Lucie Franková
e-mail: lucie.frankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 689
Marcela Bártová
e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601
Bc. Magda Kadlecová
e-mail: magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 538
Eva Křenková
e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Bc. Jana Farková
e-mail: jana.farkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 100


Důležité odkazy:

• Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz
• Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Soubory ke stažení