SROP - Individuální projekty

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program (dále jen SROP) je programový dokument České republiky, který se soustřeďuje na podporu regionálního rozvoje všech sedmi regionů soudržnosti, (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava a Jihovýchod), resp. 13 krajů.