SROP - Individuální projekty

5.výzva SROP / 1.10. - 30.11.2005

Dne 6. ledna 2006 rozdělila Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad poslední finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu.

4.výzva SROP / 1.6. - 29.7.2005

Dne 23.9.2005 schválila Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad dotace na projekty přijaté v rámci 4.výzvy Společného regionálního operačního programu.

3.výzva SROP / 1.2. - 31.3.2005

Dne 20. května 2005 se v Českých Budějovicích uskutečnilo zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kde byly schvalovány dotace ze SROPu na jednotlivé projekty přijaté v rámci 3.kola výzvy SROP.

2.výzva SROP / 1.10. - 30.11.2004

Dne 2. února 2005 se v Plzni uskutečnilo zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kde byly schváleny k financování projekty přijaté v rámci 2. kola výzvy SROP.

1.výzva SROP / 1.6. - 30.7.2004

Dne 24. září 2004 se v Českých Budějovicích uskutečnilo zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kde byl schválen seznam projektů doporučených k financování ze Společného regionálního operačního programu v rámci 1.výzvy.