SROP - Grantová schémata Plzeňského kraje

Pokyny pro příjemce dotace z grantového schématu PK pro 1. kolo výzvy

Pokyny pro příjemce dotace jsou určeny pro konečné uživatele finanční dotace z grantových schémat SROP.

GRANTOVÁ SCHÉMATA PLZEŇSKÉHO KRAJE - základní informace

V rámci první výzvy k předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu podal Plzeňský kraj žádost o 6 grantových schémat, které využil k podpoře drobných, malých a středních podnikatelů, veřejných subjektů a neziskových organizací.