SROP - Grantová schémata Plzeňského kraje

Aktuální verze Pokynů pro příjemce dotace z GS 3.2 SROP platná od 1. 6. 2009

Aktuální verze Pokynů pro příjemce dotace z GS 3.2 SROP je platná od 1. 6. 2009 a je určena všem konečným uživatelům dotace z grantového schématu 3.2 SROP Plzeňského kraje.

Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat PK pro 4. kolo výzvy

Jejich znění včetně souvisejících příloh naleznete v příloze tohoto článku.

Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat PK pro 3. kolo výzvy GS 1.1, 3.2, 4.1.2 VS, 4.1.2 MSP a pro 2. kolo výzvy GS 2.1.1, 4.2.2

Pokyny pro příjemce dotace včetně souvisejících příloh naleznete v příloze tohoto článku.

Podmínky pro zadávání zakázek v rámci GS SROP Plzeňského kraje platné po 1. 7. 2006

Od 1. 7. 2006 dochází ke změně Podmínek pro zadávání zakázek v rámci grantových schémat SROP Plzeňského kraje

Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat PK pro 2. kolo výzvy

Pokyny pro příjemce dotace jsou určeny pro konečné uživatele finanční dotace z grantových schémat Plzeňského kraje vyhlášených v rámci programu SROP.