Správní poplatky na úseku podnikání v zemědělství

Správní poplatky na úseku podnikání v zemědělství

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů