Správní poplatky

Správní poplatky ve vztahu k živnostenskému podnikání

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších platných právních předpisů