Sportovní gymnázium má nový atletický tunel

obrazek
25. ledna 2023 15:58, aktualizováno 16:00, Bc. Eva Mertlová

Nový atletický tunel s moderním zázemím slavnostně uvedli do provozu zástupci Plzeňského kraje a města Plzně ve středu 25. ledna 2023. Prostory tunelu se zázemím navazují na sportovní halu Sportovního gymnázia Plzeň. Stavba tunelu a přilehlého parkoviště s více než padesátkou parkovacích míst trvala rok a vyšla Plzeňský kraj na téměř 118 mil. Kč. Město Plzeň na realizaci stavby poskytlo vybrané pozemky, jejichž vypořádání proběhne po zaměření stavby.

"Sportovní gymnázium má od roku 2016 moderní sportovní halu, na kterou je nyní provozně připojen nový atletický tunel. Ten je navržen tak, aby svými parametry splňoval požadavky mezinárodní atletické federace. Pro sportovce je vybudováno moderní zázemí, kde je relaxační prostor, sauna i fyzioterapie. Součástí novostavby je také výtah pro vozíčkáře. Tunel bude sloužit tak nejen sportovcům krajského gymnázia, ale budou jej využívat i sportovní kluby a samozřejmě i veřejnost," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodává: "Kvalitní příprava sportovců není jen v samotné fyzické přípravě, ale spočívá právě i v moderním zázemí, kde bude možnost regenerace i fyzioterapie a vše spojené na přístupném místě přímo ve škole."

Objekt samotný má dvě části, a to je vlastní tunel pro sportovce a moderní zázemí. V přízemí se nachází vlastní atletický tunel, který umožňuje trénink nebo závod v řadě atletických disciplín - běh na 100 m, překážkový běh, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči a vrhačské disciplíny, u kterých jde pouze o trénink první fáze vrhu do namontované sítě. Rozměry a světlé výšky sportovních prostor jsou navrženy dle požadavků a zadání Mezinárodní atletické federace (IAAF). Přes hlavní vstup je zároveň nově zřízen přístup do hlediště stávající sportovní haly. Ve 2. podlaží jsou umístěny prostory se zázemím pro sportovce a trenéry. Jsou zde šatny se sociálním zázemím, relaxační místnosti pro muže a ženy, sauny, sklady prádla, místnost pro masáže a technické zázemí. Přímo u hlavního vstupu je navržen výtah pro bezbariérový přístup do zázemí ve 2. podlaží. Cena stavby, která probíhala od prosince 2021 do prosince 2022, je 117,6 mil. Kč vč. DPH (97,2 mil. Kč bez DPH).


Atletický tunel byl vybudován na pozemcích jak Plzeňského kraje, tak i Statutárního města Plzeň. Po zaměření stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání, kdy atletický tunel bude na pozemcích Plzeňského kraje a bude připojen ke stávajícímu areálu ve Vejprnické ulici (SOU elektrotechnické Plzeň) a nové parkoviště, včetně cyklostezky mezi oběma sportovními komplexy bude majetkově Statutárního města Plzeň.

Součástí stavby je i nově vybudované parkoviště v počtu 52 míst pro osobní automobily. "Toto parkoviště je náhradou za zastavěná parkovací místa, která sloužila pro Atletický stadion města Plzně. V areálu elektrotechnického učiliště, v blízkosti hlavního vstupu do Atletického tunelu, jsou nově vybudovaná pak dvě místa pro autobusy a také prostory vyhrazené pro vozidla Hasičského záchranného sboru pro případ zásahu," doplňuje náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř s tím, že je navýšena kapacita parkoviště o 14 míst oproti původním 38 místům.

Nová metoda zadávání projektu

Výstavba atletického tunelu byla poprvé zadána formou Design & Build. Jedná se o metodu dodávky výstavbových projektů charakteristickou tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena zcela na zhotovitele stavby. Zadavatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění. Cena je následně stanovena paušální cenou bez vymezení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platby se provádí podle harmonogramu plateb. Zadavatel tak může lépe předvídat celkovou cenu a dobu dokončení. Naopak, zhotovitel na sebe bere vyšší riziko, které je zohledněno v jeho cenové nabídce a v jeho nabízeném technickém řešení.


Galerie