Soutěže IT 2020

13. března 2020 09:12, aktualizováno 05. května 2020 14:08, Jiřina Balejová

Krajská kola Plzeňského kraje 2020:

Do soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí se přihlásilo 8 měst a 10 obcí. O nejlepší službu se utkalo 10 soutěžících.
Do soutěže Junior Erb bylo přihlášeno rekordních 32 projektů.
Soutěže Cena hejtmana o nejlepší webové stránky příspěvkové organizace se zúčastnilo 8 organizací (6 krajských a 2 obcí).

Vyhlášení výsledků

Krajského kola soutěže Zlatý erb 2020

a) Nejlepší webové stránky města

1.místo - Starý Plzenec
2.místo - Blovice          
3.místo - Manětín         

b) Nejlepší webové stránky obce

1.místo - Chlumčany
2.místo - Babylon     
3.místo - Tlučná       

c) Nejlepší elektronická služba a projekty Smart city

1.místo - Manětín: Unikátní 360° VR video              
2.místo - Blovice: Virtuální a letecká prohlídka města
3.místo - Starý Plzenec: Participativní rozpočet města

Ceny hejtmana Plzeňského kraje 2020 - Nejlepší webová stránka příspěvkové organizace


1. místo – VOŠ a SPŠE Plzeň
2. místo – Středisko volného času RADOVÁNEK
3. místo – POVED s.r.o.


Krajské kolo soutěže Junior Erb bude vyhlášeno společně s celostátním kolem.

Vítězové všech kategorií obdrží informace elektronickou cestou (na e-mailové adresy uvedené v přihláškách). První místa soutěže Zlatý erb a Junior erb postupují automaticky do celostátního kola.
Finále celostátního kola soutěže Zlatý erb se uskuteční na podzim. O přesném místě a termínu konání budou informace na www.zlatyerb.cz

Děkujeme členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali. Porotci krajských kol 2020:

Pavel Anderle, VOŠ a SPŠE
Jiřina Balejová, KÚPK
Milan Bartoň, Bartoň Studio
Mirka Bartoníčková, KÚPK
Martin Dostal, FAV ZČU
Zbyněk Filipi, FPE ZČU
Ivo Grüner, KÚPK
Hana Hendrychová, SVK PK
Radek Kolářík, SIT MMP
Tomáš Potužák, FAV ZČU
Martin Schejbal, KÚPK
Jiří Sieber, KÚPK
Jakub Štěpánek, student