Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje má své vítěze

obrazek
13. prosince 2023 14:24, Mgr. René Zeithaml

V prostorách víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni byly ve středu 13. prosince 2023 vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 42 kronik. Hodnocení pak provedla sedmičlenná odborná porota. Hodnoceny byly zápisy do kronik v letech 2019, 2020 a 2021. Nejlepšími kronikami byly vyhlášeny kroniky obcí Lhůta, Litohlavy, Břasy a města Starý Plzenec.

Ocenění nejlepším kronikářům předal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. "Práce kronikáře má i v dnešním digitálním světě svoji nezastupitelnou úlohu. Pečlivou a náročnou práci současných kronikářů určitě oceníme až po nějaké době, tak, jako my dnes oceňujeme práci kronikářů před mnoha lety," uvedl v úvodu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže hejtman Rudolf Špoták.

Do soutěže se mohla přihlásit kterákoli obec Plzeňského kraje, případně městský obvod statutárního města Plzeň. Obec mohla do soutěže přihlásit i kroniku části obce; městský obvod mohl do soutěže přihlásit pouze jednu kroniku.

V každé kategorii byly vyhlášeny a finančně odměněny tři nejlepší obce. Za 1. místo byla udělena odměna 50.000 Kč, za 2. místo 25.000 Kč a za 3. místo 10.000 Kč. Porota udělila ještě čestná uznání odměněná částkou 2.000 Kč. Za účast v soutěži obdrželi všichni zúčastnění kronikáři věcnou cenu.


Výsledky

Kategorie ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel
1. místo: obec LHŮTA
2. místo: obec KVÍČOVICE
3. místo: obec ČERNÍKOV

Další ocenění poroty
obec ŠTICHOV - čestné uznání za trvale dobré vedení kroniky a příloh
obec KORNATICE - čestné uznání za trvale dobré vedení kroniky a příloh
obec HORNÍ LUKAVICE - čestné uznání za vynikající grafickou úroveň kroniky
obec NEVŘEŇ - čestné uznání za fotodokumentaci dění v obci
obec VIDICE - čestné uznání za zvyšující se kvalitu kronikářského zápisu


Kategorie ručně psané kroniky obcí s počtem obyvatel 501 – 1500 obyvatel

1. místo: obec LITOHLAVY
2. místo: město KOŽLANY
3. místo: městys KLENČÍ POD ČERCHOVEM

Další ocenění poroty
obec CHOTÍKOV - čestné uznání za správně vedený kronikářský zápis


Kategorie ručně psané kroniky obcí nad 1500 obyvatel

1. místo: obec BŘASY
2. místo: město PLANÁ
3. místo: městys CHODOVÁ PLANÁ

Další ocenění poroty nebyla v této kategorii udělena.


Kategorie kroniky vedené elektronicky bez ohledu na velikost obce

1. místo: město STARÝ PLZENEC
2. místo: město ROKYCANY
3. místo: město PLASY - za kroniku části obce HORNÍ HRADIŠTĚ

Další ocenění poroty
obec CHRÁST - čestné uznání za publikační činnost nad rámec práce kronikáře
městský obvod PLZEŇ 1 - čestné uznání za stylisticky vyvážený kronikářský zápis
město KAZNĚJOV - čestné uznání za graficky a stylisticky vyvážený zápisO 5. ročníku soutěže

Sběr přihlášek probíhal od 16. října do 20. listopadu 2023. Do soutěže se přihlásilo 41 obcí se 42 kronikami. Do kategorie ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel se přihlášeno 16 kronik, do kategorie ručně psané kroniky obcí od 501 do 1500 obyvatel 8 kronik, do kategorie ručně psané kroniky obcí nad 1500 obyvatel 6 kronik a do kategorie kroniky vedené elektronicky - bez ohledu na počet obyvatel obce se přihlášeno 12 kronik.

Kroniky částí obcí byly hodnoceny v kategorii podle počtu obyvatel části obce, ne podle počtu obyvatel celé obce. Jedná se o kroniky části obce Nebřeziny a části obce Horní Hradiště (město Plasy), kroniku části obce Skočice (město Přeštice) a kroniku části Radobyčice (MO Plzeň 3).
Ve dnech 4. až 6. prosince 2023 byly všechny soutěžní kroniky vystaveny v budově krajského úřadu. Tato neveřejná výstava za účasti metodika byla určena pro obecní kronikáře, ale i pro další zainteresované zájemce.O soutěži

Plzeňský kraj se pořádáním soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje snaží ocenit náročnou, záslužnou a nenahraditelnou práci obecních kronikářů, která je i v dnešní době velice důležitá.

V prvním ročníku soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje bylo v roce 2009 hodnoceno 58 kronik, ve druhém ročníku v roce 2011 47 kronik, ve třetím ročníku v roce 2015 40 kronik a ve čtvrtém ročníku v roce 2019 pak 32 kronik.

Kronika má za úkol chronologicky nést v sobě dějiny světa, státu, místa, instituce či spolku od nejstarší doby po nejnovější. Tyto informace tak mají odolat času a sloužit budoucím generacím jako památka, poučení nebo i praktický pomocník při hledání dalších informací.

Kroniky vždy sloužily především jako pilíře práce profesionálních badatelů, historiků. Ti dokážou práci kronikáře vždy náležitě ocenit a vnitřně ho pochválit za náležitou pečlivost případně objektivitu.


Porota a hodnocení

Odborná porota ve složení Jana Dienstpierová (metodička vedení kronik a dokumentátorka, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici), Mgr. Radka Kinkorová (vedoucí Státního okresního archivu Domažlice), PhDr. Markéta Novotná (archivářka, Státní okresní archiv Tachov), PhDr. Jitka Janečková (odborná archivářka, Archiv města Plzně), Mgr. Tomáš Hromádka (metodik vedení kronik a kronikář), Mgr. Jiří Kříž, historik (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, kronikář) a PhDr. Pavel Suk, Ph.D. (Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje) hodnotila kroniky podle těchto kritérií:
 • soulad se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • obsahová a stylistická úroveň
 • kvalita dokumentace dění v obci
 • struktura kroniky
 • kvalita příloh ke kronice
 • grafická úroveň kroniky

Galerie