Souhrnné stanovisko MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

18. března 2020 Mgr. Andrea Vovolková
Stanovisko je vydáno jako metodické doporučení na základě dotazů krajských a obecních úřadů a osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou. V této situaci je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 9 odst. 4 písm. b) (podrobné informace jsou uvedeny v příloze).

Soubory ke stažení