Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2020 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

obrazek
26. března 2021 15:15, aktualizováno 11. února 2022 15:19, JUDr. Klára Seidenglanzová

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2020 celkem 702 kontrol, z toho 284 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2020) a 418 mimořádných.

Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech.

Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 219 případech, nápravná opatření byla uložena celkem v 73 případech.

Soubory ke stažení