Sociální průvodce pro rodiče po ztrátě dítěte

obrazek
18. prosince 2019 06:56, Andrea Volková DiS.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje pořádal dne 12. prosince 2019 setkání k vydané brožuře "Sociální průvodce pro rodiče po ztrátě dítěte".

Setkání bylo určeno zejména sociálním pracovníkům obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem, pracovníkům úřadů práce a pracovníkům matrik, v jejichž územním obvodu se nachází porodnice.

Sociální průvodce slouží především rodičům po ztrátě dítěte, kdy jeho zpracování je stručné a zároveň výstižné, má rodičům nebo jejich blízkým poskytnout potřebné informace, přehledy a odkazy k řešení jejich tíživé životní situace. Sociální průvodce byl distribuován do porodnic v Plzeňském kraji, na obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, na úřady městských obvodů a na úřady práce v Plzeňském kraji.

Velké díky zasluhují přednášející, Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D., která představila Plzeňskou zastávku z. s. – poradnu pro pozůstalé, kde se věnuje problematice perinatální ztráty. Dále Mgr. Pavla Faboková, zdravotně – sociální pracovnice z Psychiatrické kliniky FN Plzeň a Mgr. Pavla Vitingerová, která se s námi podělila o vlastní zkušenost.

Setkání bylo velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Celý seminář měl velmi pozitivní ohlas mezi posluchači, kteří kromě ochoty mluvit o citlivém tématu i velmi ocenili profesionalitu přednášejících.