Sociálně-právní ochrana dětí

30. ledna 2020

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ukládá orgánu sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.

29. ledna 2020

Obec přátelská rodině a seniorům 2020

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje k 20.01.2020 nový ročník soutěže "Obec přátelská rodině a seniorům 2020". Přihlášky do dotačního řízení je možné zasílat do 29.02.2020. Veškeré informace naleznete na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2020.

11. června 2018

10 let od založení Robinsona

Na Den dětí, v pátek 1. června 2018, slavil Robinson v Klenčí pod Čerchovem významné jubileum. Celých deset let od svého založení!

04. března 2014

„Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje “

Krajský úřad Plzeňakého kraje zahájil realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje".