Sociálně-právní ochrana dětí

Pomoc pro pozůstalé rodiny s dětmi do 18 let

Nadace EP Corporate Group pomáhá rodinám s dětmi do 18 let, kde zemřel živitel rodiny, a po dobu 24 měsíců pokrývá významnou část příjmu, o který v důsledku úmrtí jednoho z rodičů přišla.

Kontakty na pracovníky SPOD Krajského úřadu Plzeňského kraje

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje vykonávající agendu sociálně - právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ukládá orgánu sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.