Sociálně-právní ochrana dětí

Kontakty na pracovníky SPOD Krajského úřadu Plzeňského kraje

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje vykonávající agendu sociálně - právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ukládá orgánu sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany se hodnotí systémem bodů.

10 let od založení Robinsona

Na Den dětí, v pátek 1. června 2018, slavil Robinson v Klenčí pod Čerchovem významné jubileum. Celých deset let od svého založení!

„Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje “

Krajský úřad Plzeňakého kraje zahájil realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje".