Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 04712020

12. března 2020 Julie Strnadová

Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj", na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a příspěvkovou organizací Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb. Smlouva je v příloze níže.

Soubory ke stažení