Směrnice

Směrnice Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek

Zde najdete Směrnici Rady Plzeňského kraje o zadávání veřejných zakázek schválenou Radou Plzeňského kraje usnesením č. 5152/16 dne 26.9.2016.