Slavnosti svobody vrcholily v Plzni aktem u pomníku "Díky, Ameriko!"

obrazek
06. května 2024 20:02, aktualizováno 07. května 2024 11:46, Ing. Helena Frintová

V pondělí 6. května 2024 se za účasti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a jeho prvního náměstka Petra Vanky konal vzpomínkový akt u pomníku "Díky, Ameriko!". Touto pietní vzpomínkou, kterou tradičně vrcholí oslavy osvobození města Plzně, si v letošním roce připomínáme již 79. výročí osvobození města americkou armádou. Vedle celé řady domácích i zahraničních hostů a stovek diváků se ho zúčastnili rodinní příslušníci veteránů z USA a Belgie, kteří se v roce 1945 přímo podíleli na osvobození města.

„Važme si spojenectví s našimi zahraničními partnery a nezpochybňujme, kam patříme. Snad více než dříve si uvědomujme, že odkazem těch, kteří padli, abychom my mohli svobodně žít, je nezapomínat na historická fakta a události včetně jejich důsledků. Naším úkolem je být v přítomnosti i budoucnosti aktivní a čelit zlu v kterékoli podobě. Terorismu, kmenovému, rasovému, národnostnímu či náboženskému fanatismu. Právě ty se často projeví v té nejhorší formě v různých částech světa,“ řekl během vzpomínkového aktu hejtman Rudolf Špoták a vyzdvihl: „Važme si našich vojáků za jejich odvahu a účast v zahraničních misích. Buďme na ně hrdí. Buďme hrdí na samotnou podstatu spojenectví s našimi partnery. Mějme na paměti, že svoboda a demokracie nejsou bez našeho přičinění na věky.“


Pomník osvobození Plzně americkou armádou má dlouhou historii datující se až do doby těsně po válce. Současný monument byl odhalen 6. května 1995. Je to kolektivní dílo, autorem kruhové desky s nízkým reliéfem Evropy, na které jsou vyznačeny hlavní směry postupu jednotek americké armády s jejich označením, je František Bálek. Dva žulové pylony s nápisy byly vytvořeny podle návrhu architekta Jana Soukupa.

Pietní akty k připomenutí událostí souvisejících s koncem II. světové války se v Plzeňském kraji konaly od poloviny měsíce dubna s účastí představitelů vedení kraje.

17. dubna 2024 se pietního aktu připomínajícího památku obětí náletu na Plzeň zúčastnil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka.Člen Rady kraje Libor Picka se zúčastnil v neděli 21. 4. 2024 uctění památky obětí pochodu smrti v Pístově.30. dubna uctili památku padlých vojáků v Bělé nad Radbůzou a v Hostouni hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, člen rady kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch Libor Picka a předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruchu Jan Látka.


V Tachově se 2. 5. se uctění konce II. světové války účastnili u Památníku osvobození Tachova a americkou armádou hejtman Rudolf Špoták a náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.Pietního aktu u pamětní desky v Horšovském Týně se zúčastnili člen rady kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka společně s předsedou Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruchu Janem Látkou a senátorem a krajským zastupitelem Ladislavem Vilímcem.Následně radní Libor Picka a Jan Látka položili květiny u Pamětní desky americké armádě na budově radnice ve Kdyni.3. 5. se hejtman Plzeňského kraje společně s jeho prvním náměstkem Petrem Vankou účastnili pietního aktu na Choském náměstí v Plzni, kde položili květiny u Památníku 2. pěší divize americké armády, u Památníku americké 16. obrněné divize, u pomníku čsl. vojáků bojujících na západní frontě v letech 1940- 1945 a u Památníku generála G. S. Pattona na Klatovské třídě v Plzni.Náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Vladimír Kroc se rovněž 4. 5. účastnil pěti pietních aktů v Rokycanech – ve vojenském muzeu, u Pomníku na demarkační linii v Borku, Památníku obětem 2. světové války na nádraží, u Pamětní desky americké armádě na budově radnice i u Pamětní desky Josefa Strankmüllera.Náměstek hejtmana pro oblast dopravy uctil 4. 5. položením květin památku padlých vojáků u Památníku obětem 1. a 2. světové války a u Pamětní desky Americké armádě v Blovicích.Ten samý den se pietních aktů v Nepomuku a v Dubči v lese u Nepomuka u Památníku Nakloněný obelisk účastnili členové Rady Plzeňského kraje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek a člen rady pro oblast financí Pavel Strolený.V sobotu 4. 5. 2024 se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni konala mše za americké veterány. Společně s členy rodin veteránů se jí zúčastnili za Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Pavel Čížek. Vzpomínku a modlitbu za válečné veterány vedl plzeňský biskup Tomáš Holub. "Zlo a nenávist si zkouší hledat cestu mezi nás. A i přesto, že svět občas vypadá nevyrovnaně a dramaticky, věřím, že jsme neztratili víru bránit svobodu a mír, bránit sebe a tím i nás všechny. Vzpomínkou na ty, kteří bránili za války práva, svobodu i životy nás všech, si připomeňme, že nic není zadarmo a važme si toho, co máme a jak nyní můžeme žít," řekl hejtman Rudolf Špoták.Hejtman Rudolf Špoták se 4. 5. uctil položením kytic památku padlých za II. světové války na náměstí Míru v Plzni u Památníku obětí a bojovníků světových válek, Památníku padlých členů Západočeského aeroklubu ve II. světové válce a Památníku padlých Plzeňanů v květnovém povstává 1945.5. 5. hejtman Rudolf Špoták společně s radním Liborem Pickou a předsedou Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Janem Látkou se účastnili Oslav svobody v Domažlicích.U Pomníku americkým vojákům 90. pěší divize a u Kříže smíření na Zhůří položili květiny náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais, krajští radní Libor Picka, Pavel Strolený a předseda Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Pavel Javorský.Ve Stříbře 6. 5. uctil památku občanů Stříbrska, kteří bojovali za svobodu republiky, a památku příslušníků 5. sboru třetí americké armády, první náměstek hejtmana PK Petr Vanka.


 


Galerie