Školství a sport

Výsledky programu Excelence středních škol 2012

V loňském roce se uskutečnil druhý ročník programu, k jehož hlavním cílům patří podpora talentovaných žáků na středních školách a pedagogických pracovníků nadaných žáků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol rozdělilo školám 20 milionů korun. Třetí nejúspěšnější školou v republice bylo Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23.

Plán primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje (2013 – 2016)

Konference Vzdělávání v primární prevenci o krok dál - výstupy z projektu

Konference Vzdělávání v primární prevenci o krok dál se uskutečnila v Praze 10. - 11. 9. 2012. Na konferenci byly představeny výstupy z projektu "Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni", známým pod akronymem VYNSPI.

Kempy a kurzy pro talentované žáky

Kempy a kurzy pro nejúspěšnější účastníky krajských kol předmětových a uměleckých soutěží proběhnou v Plzni od 20. do 24. srpna 2012 (matematika, biologie, zeměpis, dějepis, český jazyk, angličtina, němčina, francouzština, soutěže pro žáky ZUŠ, a od 3. do 7. září 2012 (fyzika, chemie a programování). Řemeslný kemp pak od 25. do 28. června 2012 v Oselcích.