Školství a sport

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Krajské kolo Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů se uskuteční 8. dubna 2014 v Základní umělecké škole, Rokycany, Jiráskova 181.

Soutěž Evropa ve škole 2014 - krajské kolo

Krajské kolo 23. ročníku výtvarného a literárního soutěžního projektu Evropa ve škole se uskuteční 25. března 2014 v Základní umělecké škole, Plzeň, ul. Karla Steinera 29. Soutěž je určena žákům a studentům všech stupňů a typů základních a středních škol a školských zařízení.

Vyznamenání od španělského krále

V Plzeňském kraji žije jistě řada lidí, kteří mají různá vyznamenání – za pracovní úspěchy, sportovní výsledky, za odvahu v mimořádných životních situacích. Ale vyznamenáním přímo „královským“ se může pochlubit jistě jediný vyznamenaný. Je to emeritní ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni pan Jaromír Kašpar...

Člověk na svém místě

Na letošním udělování cen Křesadla obdržela zvláštní ocenění za svoji dobrovolnickou práci pro děti, mládež a lidi s mentálním postižením paní Mgr. Marta Černá, výchovná poradkyně a učitelka Základní školy speciální...

Plzeňský dětský sbor připomíná památku plzeňského rodáka Hanuše Treichlingera

Plzeňský dětský sbor, působící na Základní umělecké škole B. Smetany Plzeň, se sbormistryní Bedřiškou Koželuhovou v rámci svého čtyřletého grantového programu navázal spolupráci s regensburgským dětským sborem Cantemus pod vedením Matthiase Schliera. Ve sportovní vesničce Regen – Raitmühle se na počátku září rodil společný projekt obou sborů – opera Brundibár. Orchestrálních partů se ujal Komorní orchestr mladých, který tvoří žáci základní uměleckých škol v Plzni pod vedením Jany Lejčkové a Jana Rezka.