Školství a sport

10. února 2014

Výsledky hodnocení programu MŠMT Excelence SŠ 2013

Středním školám v Plzeňském kraji bylo v rámci rozvojového programu MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 rozděleno 1.195.016 Kč. Nejúspěšnější školou bylo Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23.

10. prosince 2013

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

Krajské kolo Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů se uskuteční 8. dubna 2014 v Základní umělecké škole, Rokycany, Jiráskova 181.

20. listopadu 2013

Soutěž Evropa ve škole 2014 - krajské kolo

Krajské kolo 23. ročníku výtvarného a literárního soutěžního projektu Evropa ve škole se uskuteční 25. března 2014 v Základní umělecké škole, Plzeň, ul. Karla Steinera 29. Soutěž je určena žákům a studentům všech stupňů a typů základních a středních škol a školských zařízení.

30. října 2013

Vyznamenání od španělského krále

V Plzeňském kraji žije jistě řada lidí, kteří mají různá vyznamenání – za pracovní úspěchy, sportovní výsledky, za odvahu v mimořádných životních situacích. Ale vyznamenáním přímo „královským“ se může pochlubit jistě jediný vyznamenaný. Je to emeritní ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni pan Jaromír Kašpar...

30. října 2013

Člověk na svém místě

Na letošním udělování cen Křesadla obdržela zvláštní ocenění za svoji dobrovolnickou práci pro děti, mládež a lidi s mentálním postižením paní Mgr. Marta Černá, výchovná poradkyně a učitelka Základní školy speciální...