Seznam sportů LODM 2015

Jachting

Jachtingu se zúčastní z každého kraje 2 sportovci - jeden hoch a jedna dívka...

Karate

Karate se zúčastní z každého kraje 4 sportovci ve dvou kategoriích...

Nohejbal

Nohejbalu se zúčastní z každého kraje 3 sportovci ve smíšených družstvech...

Orientační běh

Orientačního běhu se zúčastní z každého kraje 4 sportovci ve čtyřech kategoriích...