Setkání zástupců Sdružení měst a obcí s vedením Plzeňského kraje

obrazek
04. února 2021 18:03, Bc. Eva Mertlová

Na půdě krajského úřadu se ve čtvrtek 4. února 2021 hejtmanka Ilona Mauritzová a její náměstek Rudolf Salvetr setkali se zástupci Sdružení města obcí v Plzeňském kraji. Jednání starostů se zástupci Plzeňského kraje se v řádech měsíců opakuje a dává oběma stranám důležité podněty řešení situace v konkrétním okrese, obci.

"Jsem ráda, že vás mohu přivítat na krajském úřadě, jsem ráda, že se s vámi potkávám. Vítám veškeré vaše podněty při jednání. Zejména z oblasti zdravotnictví, řeknu také více k očkování, které je pro vás důležité," zahájila setkání se starosty hejtmanka Ilona Mauritzová.

Hlavními tématy byla aktuální situace související s epidemií covid-19 a očkováním. Debata se věnovala také oblasti dopravy, kde byla kladně hodnocena infrastruktura cyklostras a s tím související podpora krajem. Důraz byl kladen také na přeshraniční spolupráci s Bavorskem na společné linii dopravy pro spojení regionů. V oblasti životního prostředí se debatovalo především k vodohospodářské infrastruktuře a jejímu budování napříč obcemi a městy, k nakládání s odpady. V oblasti sociálních služeb vznesli zástupci obcí podnět k problematice nedostatečných odlehčovacích služeb v odlehlých obcích. Hovořilo se i o využití Nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku, kde by do budouca ve spolupráci obce a kraje mohly být pacientům zvýšeny možnosti využití doléčení po zákrocích absolvovaných v krajských nemocnicích.