Setkání se zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

obrazek
04. června 2021 09:21, Bc. Eva Mertlová

Na krajském úřadě se ve čtvrtek 3. června 2021 setkali hejtmanka Ilona Mauritzová a náměstek pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták se zástupci odborů z oblasti zdravotní i sociální, aby prodiskutovali aktuální problematiku zaměstnanců zmíněných obou oblastí. Jednání byli přítomni také vedoucí odboru zdravotnictví Jan Karásek a předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje Jaroslav Šíma.

Hovořilo se o dofinancování sociálních služeb a vyplacení mimořádných odměn z dotačního programu MPSV pro zaměstnance sociálních služeb v Plzeňském kraji, za kraj objasnil financování a proplacení odměn náměstek Rudolf Špoták. V oblasti zdravotnictví hejtmanka Ilona Mauritzová hovořila o situaci v Sušické nemocnici, kterou kraj finančně podporuje a nadále v tom bude pokračovat. Zásadním tématem byla také budoucnost krajských nemocnic, za které se zástupci odborů hovořil také předseda představenstva NPK Jaroslav Šíma. Zástupci odborů navrhli možnosti zřízení fondu pro kulturní, sociální, sportovní potřeby zaměstnanců nemocnic Plzeňského kraje a zajímali se o reálné možnosti automatického navyšování mezd nejméně ve výši inflace vyhlašované ČSÚ. 

Hovořilo se o Psychiatrické léčebně Dobřany, jejíž zástupci se jednání také účastnili, a jejím zapojení do reformy psychiatrické péče. Pro Plzeňský kraj je léčebna v Dobřanech významným poskytovatelem zdravotních služeb v oblasti psychiatrie nejen v kraji ale i v rámci celé ČR. Odbor zdravotnictví a Odbor sociálních věcí KÚPK je informován o probíhají reformě psychiatrické péče v nemocnici. 

Veškeré dotazy zástupci Plzeňského kraje zodpověděli, oboustranně došlo k objasnění problematických oblastí.