Semináře a publicita

Logolinky OP VK

Zde naleznete aktuální logolinky OP VK pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK v Plzeňském kraji.

Prezentace ze semináře pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem dne 27.6.2007

Prezentace ze semináře pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem o možnostech strukturálních fondů EU v období 2007