Semináře a publicita

Prezentace ze Semináře pro žadatele OP VK - 3. výzva 1.1, 1.2, 1.3 a 2. výzva 3.2

Zde naleznete prezentaci ze Semináře pro žadatele OP VK v rámci vyhlášení 3. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v PO 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v PO 3, v oblasti podpory 3.2

Pozvánka na Seminář pro žadatele OP VK v rámci vyhlášení 3. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v PO 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v PO 3, v oblasti podpory 3.2

Zde naleznete pozvánku na Seminář pro žadatele OP VK v rámci vyhlášení 3. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v prioritní ose 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v prioritní ose 3, v oblasti podpory 3.2

Pozvánka na Vzdělávací program "Příprava projektů z OP VK pro školy a školská zařízení v Plzeňském kraji" v souvislosti s plánovanou 3. výzvou GG Plzeňského kraje OP VK

Zde naleznete pozvánku na Vzdělávací program "Příprava projektů z OP VK pro školy a školská zařízení v Plzeňském kraji" v souvislosti s plánovanou 3. výzvou Globálních grantů Plzeňského kraje OP VK

Aktualizované logolinky OP VK - platné od října 2009

Zde naleznete aktualizované a nejčastěji používané logolinky OP VK pro Plzeňský kraj - platné od října 2009. Kompletní soubor logolinků včetně samostatných log a dalších grafických formátů naleznete na www.msmt.cz

Pozvánka na vzdělávací program "Příprava projektů z OP VK pro školy a školská zařízení v Plzeňském kraji" - 2. cyklus

Zde naleznete pozvánku na vzdělávací program "Příprava projektů z OP VK pro školy a školská zařízení v Plzeňském kraji" - 2. cyklus