Semináře a publicita

Prezentace ze semináře pro žadatele OP VK konaného 4. března 2011 v rámci vyhlášení 4. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v Prioritní ose 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3

Zde naleznete prezentaci ze semináře pro žadatele OP VK konaného 4. března 2011 v rámci vyhlášení 4. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v Prioritní ose 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3

Pozvánka na Seminář pro žadatele OP VK v rámci vyhlášení 4. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v Prioritní ose 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3

Zde naleznete pozvánku na Seminář pro žadatele OP VK v rámci vyhlášení 4. výzev k předkládání žádostí o finanční podporu v Prioritní ose 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3

Prezentace ze seminářů pro příjemce OP VK v rámci 3. výzev PO1 a 2. výzvy 3.2 na téma veřejné zakázky, finanční řízení a monitorovací zprávy OP VK

Zde naleznete prezentace ze seminářů pro příjemce OP VK v rámci 3. výzev PO1 a 2. výzvy 3.2 na téma veřejné zakázky, finanční řízení a monitorovací zprávy OP VK

Závěrečná konference roku 2010 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Plzeňském kraji

Závěrečná konference roku 2010 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Plzeňském kraji

Pozvánka na seminář k projektu „Správná volba“ zaměřený na podporu výchovných poradců při volbě povolání žáků

Zde naleznete pozvánku Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání, Plzeň pořádá seminář k projektu „Správná volba“ zaměřený na podporu výchovných poradců při volbě povolání žáků