Semináře a publicita

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OPVK

v rámci 4. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 2. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OPVK se koná ve středu 16. 5. 2012 od 9 hodin; přihlášky účasti do 9. 5. 2012, 14 hodin.

Prezentace ze semináře pro příjemce OPVK

v rámci 3. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 1. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 uskutečného v pondělí 19. 3. 2012

Seminář pro příjemce OPVK

v rámci 3. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 1. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 se koná v pondělí 19. 3. 2012 od 9 hodin; přihlášky účasti do 12. 3. 2012

Informační konference Globálních grantů Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1 a 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, listopad 2011

Dne 22. listopadu 2011 se konala pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport Jiřího Stručka Informační konference věnovaná globálním grantům v oblasti podpory 1.1 s názvem „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji“ (realizace v letech 2008 – 2013) a „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“ (realizace v letech 2011 – 2015). A globálním grantům v oblasti podpory 1.2, které se jmenují „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji“ (realizace v letech 2008 – 2013) a „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji II“ (realizace v letech 2011 – 2015).

Informační konference Globálních grantů Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.3 a 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prosinec 2011

Pod záštitou a za osobní účasti náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport Jiřího Stručka se dne 13. prosince 2011 se konala Informační konference věnovaná globálním grantům v oblasti podpory 1.3 s názvem „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji“ (realizace v letech 2008 – 2013) a „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II“ (realizace v letech 2011 – 2015). A globálnímu grantu v oblasti podpory 3.2, který se jmenuje „Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji“ (realizace v letech 2009 – 2015).