Semináře a publicita

Seminář pro příjemce OPVK

se v rámci 5. výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 uskutečnil v úterý 18. 2. 2014 v sále zastupitelstva Plzeňského kraje ...

Prezentace ze semináře pro žadatele OPVK

v rámci 5. výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 OPVK konaného v pondělí 22. 4. 2013

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK

se koná v rámci 5. výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 OP VK v pondělí 22. 4. 2013

Seminář pro příjemce OPVK

v rámci 4. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 2. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 uskutečného v pondělí 11. 3. 2013

Prezentace ze semináře pro žadatele OPVK

v rámci 4. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 2. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 konaného ve středu 16. 5. 2012