Semináře a publicita

Databáze výstupů a produktů OPVK

Prostřednictvím vyhledávacích filtrů je možné nalézt informace nejen o grantových projektech Plzeňského kraje, ale všech projektech financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost...

Závěrečná konference Globálních grantů Plzeňského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dne 5. května 2015 se konala pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiřího Stručka Závěrečná konference Globálních grantů Plzeňského kraje ...

Pátý rok realizace globálních grantů Plzeňského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tak znělo motto Informační konference věnované globálním grantům ve čtyřech možných oblastech podpory OPVK, která se konala dne 25. listopadu 2013 v Plzni. Akce se proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu Jiřího Stručka ...

Informační seminář s názvem Road Tour OPVK

proběhl v pondělí 13. 10. 2014 v Plzni. Pořádal jej řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve spolupráci se dvěma zprostředkujícími subjekty pro školy, příjemce finanční podpory ze jmenovaného dotačního titulu, na území Karlovarského kraje a Plzeňského kraje ...

Seminář pro příjemce OPVK s praktickými ukázkami práce s finančními přílohami monitorovacích zpráv

se pro finanční manažery grantových projektů v rámci 5. výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 uskutečnil v úterý 18. 3. 2014 v sále zastupitelstva Plzeňského kraje ...