Semináře a kurzy

Prezentace ze semináře k Interregu IIIA ČR - Bavorsko

Dne 9.3.2005 proběhl v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář věnovaný Iniciativě Společenství Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Prezentace k semináři naleznete ke stažení v příloze tohoto textu.

Informace o semináři k Interregu IIIA ČR - Bavorsko

Dne 11.1.2005 proběhl v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář věnovaný Iniciativě Společenství Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Seminář ke grantovým schématům Plzeňského kraje

Prezentaci k semináři "Grantová schémata Plzeňského kraje" naleznete ke stažení v příloze tohoto textu.

Jak požádat o dotaci z grantových schémat?

V souvislosti s lednovým vyhlášením prvního kola výzvy k předkládání akcí/projektů do grantových schémat Plzeňského kraje zorganizoval Odbor fondů a programů Evropské unie Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář s názvem „Grantová schémata Plzeňského kraje“.

Semináře 2. výzva SROP - prezentace

Ve dnech 14.10., 15.10. a 18.10. 2004 proběhl v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje cyklus informačních seminářů o možnostech a podmínkách druhé výzvy k předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu.