Semináře a kurzy

Prezentace ze semináře ke grantovému schématu pro drobné, malé a střední podnikatele

Cílem semináře je seznámit účastníky s konkrétními postupy směřujícími k získání dotace z Grantového schématu vyhlašovaného v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).

Prezentace ze semináře k vyhlášení 2. kola výzvy grantových schémat PK

Dne 5.9.2005 proběhl v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář věnovaný druhé výzvě k předkládání akcí do grantových schémat PK. Prezentace ze semináře jsou k dispozici v příloze.

Prezentace ze semináře pro malé a střední podnikatele

V příloze článku naleznete prezentace ke grantovému schématu PK na podporu malých a středních podniků, které byly koncem září odpřednášené na seminářích v Sušici, Kralovicích, Stříbře a v Tachově.

Seminář ke 4.výzvě SROP - prezentace

Dne 8.6.2005 pořádal Sekretariát Regionální rady Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář k vyhlášení čtvrté výzvy k předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu. Prezentaci naleznete ke stažení uvnitř článku.

Prezentace ze semináře k 3. výzvě SROP a grantovým schématům PK

Ve dnech 23.2.2005 a 24.2.2005 pořádal Sekretariát Regionální rady Krajského úřadu Plzeňského kraje cyklus informačních seminářů o možnostech a podmínkách třetí výzvy k předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu. Prezentace jednotlivých přednášek naleznete ke stažení v příloze tohoto textu.