Semináře a kurzy

Prezentace ze semináře "Žádost o proplacení nákladů akce"

25.června 2007 se konal seminář pro příjemce dotace z grantového schématu SROP na podporu sociální integrace v Plzeňském kraji. Prezentaci ze semináře naleznete v příloze článku.

Prezentace ze semináře ke 4.výzvě grantového schématu SROP na podporu sociální integrace

Dne 26.února 2007 se konal seminář k vyhlášení 4.kola výzvy k předkládání projektů do GS 3.2. SROP - Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji.

Prezentace ze semináře pro příjemce dotace z GS SROP na podporu sociální integrace

V příloze naleznete prezentaci ze semináře pro příjemce dotace z GS SROP na podporu sociální integrace. Seminář se konal 1.12.2006 a jeho obsahem byly konkrétní informace k postupům a pravidlům při podávání Žádostí o proplacení nákladů akce.

Prezentace ze semináře k 3.výzvě grantového schématu na podporu sociální integrace

V příloze naleznete prezentace ze semináře ke grantovému schématu SROP opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji, který se konal 9.května 2006.

Prezentace ze semináře – Jak úspěšně čerpat dotace EU? – Ukázkové projekty ve SROP 3.2

V příloze naleznete prezentaci Mgr. Magdalény Kolářové, která na semináři prezentovala zkušenosti s grantovým schématem SROP opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji.