Schválené rozpočty na rok 2024 a střednědobé výhledy na roky 2025 a 2026 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

10. ledna 2024 10:20, Ing. Lucie Konopová

Na základě ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č.3/2023, schválila Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 28. prosince 2023 rozpočty na rok 2024 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2025 a 2026 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6, dle jednotlivých zřizovatelských odborů.

Název zřizovatelského odboruZkratka názvu odboruČíslo usnesení
Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH

4447/23
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchuOKP4456/23
Odbor právní a legislativníOPL4419/23 a 4495/24
Odbor sociálních věcíOSV4445/23
Odbor školství, mládeže a sportuOŠMS4451/23
Odbor zdravotnictvíOZDR4449/23
Soubory ke stažení