Schválené rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

obrazek
21. ledna 2021 07:58, aktualizováno 19. ledna 2022 14:03, Ing. Zuzana Stelzerová

Na základě ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č. 3/2020, schválila Rada Plzeňského kraje na svém zasedání dne 30. prosince 2020 rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6, dle jednotlivých zřizovatelských odborů.

Název zřizovatelského odboru
Zkratka názvu odboru
Číslo usnesení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH
212/20
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
OKP
210/20
Odbor právní a legislativní
OPL 214/20
Odbor sociálních věcí
OSV
213/20
Odbor školství, mládeže a sportu
OŠMS
207/20
Odbor zdravotnictví
OZDR
185/20

Soubory ke stažení