Sanace Plzeň – Libušín

Ukončení postsanačního monitoringu na lokalitě Plzeň-Libušín

Informace k ukončení postsanačního monitoringu a jeho výsledcích.

Sanace kontaminovaného území Plzeň – Libušín

Sanace horninového prostředí a podzemní vody znečištěné chlorovanými a ropnými uhlovodíky v prostoru bývalého areálu Prádelny a čistírny města Plzeň, státní podnik, v k.ú. Hradiště u Plzně, obec Plzeň...

Postsanační monitoring – lokalita Plzeň-Libušín

Postsanační monitoring – lokalita Plzeň-Libušín...