Sanace Koloveč

Ukončení postsanačního monitoringu na lokalitě Koloveč

Informace k ukončení postsanačního monitoringu a jeho výsledcích.

Sanace kontaminovaného území Koloveč

Sanace horninového prostředí a podzemní vody znečištěné chlorovanými uhlovodíky v prostoru bývalého areálu Chodské pletárny, výrobní družstvo, Koloveč v k. ú. Koloveč, v obci Koloveč...

Postsanační monitoring – lokalita Koloveč

Postsanační monitoring na lokalitě Koloveč byl zahájen dne 29.06.2016...