S Europe Direct centrem v Klatovech se přiblížíme Evropě

obrazek
17. září 2021 09:19, Mgr. René Zeithaml

Nové informační středisko Europe Direct Klatovy (ED) bylo slavnostně uvedeno do provozu v podvečer ve čtvrtek 16. září 2021 náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje Pavlem Čížkem, starostou města Klatovy Rudolfem Salvetrem a dalšími hosty. Své zdravice zaslali také osobnosti, které nemohly být osobně přítomny, např. místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová či biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub.

Posláním informační kanceláře Europe Direct Klatovy je přenos evropských myšlenek, principů a projektů do Plzeňského kraje. Od května letošního roku je hostitelskou organizací ED obecně prospěšná společnost Úhlava. Síť ED je v zemích Evropské unie zastoupena cca 400 středisky, v České republice je v každém kraji zřízeno jedno. V Klatovech sídlí v objektu bývalého dominikánského kláštera.

Součástí slavnostního podvečera bylo odhalení plakety ED, jehož se ujali nejen hosté z Plzeňského kraje a Klatov, ale také zástupci Evropské komise, hostitelské organizace Úhlava či z univerzity.

Zahájena byla rovněž výstava s názvem "25 let společně..." prezentující úspěšnou česko-bavorskou spolupráci, která je podpořena z fondů Evropské unie.


Galerie