Ručičky kraje oživily nádvoří úřadu

obrazek
14. června 2022 16:09, Bc. Eva Mertlová

Prezentace dovedností žáků a studentů technických a přírodovědných oborů škol a učilišť v Plzeňském kraji pod názvem Ručičky kraje se již posedmé uskutečnila na nádvoří krajského úřadu v Plzni. Celkem 24 stánků s ukázkami výrobků zaplnilo v úterý 14. června 2022 nádvoří úřadu, kam přišla tisícovka žáků základních škol, aby si mohli vyzkoušet jednotlivé obory na vlastní kůži. Vidět mohli návštěvníci akce také automobil Tatra, který sestavovali studenti z Plzně a jezdí v terénu.

Tradiční akce na podporu technického vzdělávání se i letos konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka. Slavnostního zahájení covidem odložené akce se zúčastnili také ostatní členové krajské rady.

"Budoucnost v technice i rukodělném řemesle je nad slunce jasná, proto se snažíme různou formou přilákat žáky základních škol a jejich rodiče na taková místa, kde si mohou řemeslo i techniku osahat. Více než dvacítka stánků s možností naživo vidět a hlavně vyzkoušet si výrobky kovářů, řezbářů nebo si zkusit robotickou ruku podávající nápoj či školní bankomat, to jsou unikátní šance přičichnout k řemeslu. A hlavně se pro něj rozhodnout," říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Ve stáncích byly ukázky činnosti robotického pracoviště s podáváním nápoje, dronů, svářecího trenažéru, výrobky 3D tiskáren, naprogramovaná autíčka, školní bankomat vytvořený a naprogramovaný žáky školy, auto sestavené dvěma žáky školy ze stavebnice, ve kterém se mohou návštěvníci akce projet, stavebnice elektronického blikače s akustickým signálem a novinkou byl v letošním roce domeček pro panenky s chytrými prvky jako automatické zhasínání světla a změna barvy. Domů si pak mohly děti ze základních škol odnést např. vlastnoručně vyrobený přívěsek s logem školy.

Automobil TATRA

U příležitosti akce byl vystavován automobil TATRA, který v rámci vzdělávacího projektu Tatra do škol sestavili žáci krajské střední školy. Zmíněný projekt probíhal v roce 2021 ve Střední průmyslové škole dopravní, Plzeň. Žáci oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik měli možnost sestavit nákladní vozidlo TATRA, které bylo následně uvedeno do provozu a slouží Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje v terénu.

Plzeňský kraj realizuje projekt Tatra do škol také letos. Částkou 2,5 mil. Kč podporuje letošní druhý ročník projektu. Zapojeni jsou žáci SPŠ dopravní Plzeň, SŠ Rokycany a SŠ Kralovice.

V dubnu již žáci absolvovali se svými učiteli odborného výcviku školení v servisní škole v Kopřivnici a byla přivezena rozložená Tatra ve formě stavebnice do prostor SPŠ dopravní Plzeň v Plzni-Křimicích. Poté začala pod dozorem učitelů samotná stavba vozu vyškolenými žáky oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik. Sestavené nákladní vozidlo TATRA bude i tentokrát sloužit v terénu SÚS PK.


Galerie