Rozsah sociálního vyloučení v Plzeňském kraji

obrazek
10. září 2020 11:48, Mgr. Lenka Pózelová
Agentura pro sociální začleňování připravila zprávu o rozsahu sociálního vyloučení v Plzeňském kraji. Tato předkládaná zpráva je praktickou aplikací Metodiky pro posouzení rozsahu sociálního vyloučení v území se zacílením na Plzeňský kraj.

Jeden ze zásadních úkolů sociální politiky České republiky je boj proti sociálnímu vyloučení. Touto problematikou se zabývá Agentura pro sociální začleňování, která je expertním nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory územním samosprávám v procesu sociálního začleňování. Agentura proto připravila zprávu o rozsahu sociálního vyloučení v Plzeňském kraji, která je praktickou aplikací Metodiky pro posouzení rozsahu sociálního vyloučení v území se zacílením na Plzeňský kraj. Cílem této metodiky je popis a srovnání obcí a územních jednotek na základě souboru indikátorů zachycující různé dimenze sociálního vyloučení. Tato analýza rozsahu a vývoje sociálního vyloučení je nutnou podmínkou pro realizaci „informovaných politik“ v oblasti sociálního začleňování. Metodika pro posouzení rozsahu sociálního vyloučení v území, ze které zpráva vychází, vznikla jako jeden z výstupů projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“ (CZ.03.2.63/0.0/15-030/0000605) realizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Galerie

Soubory ke stažení