Rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2021 je schválený

obrazek
22. prosince 2020 11:05, aktualizováno 08. ledna 2021 12:02, Mgr. René Zeithaml

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání 21. prosince 2020 schválilo rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2021. I nadále patří k prioritám vedení kraje zachovat stabilizované financování a především udržení prostředků na investice, které nebudou zásadně omezovány.

Rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2021 byl schválen se schodkem, který je způsoben předfinancováním rozpracovaných projektů. Tento schodek rozpočtu bude financován částečně z rezervního fondu a částečně čerpáním krátkodobého revolvingového úvěru.

Současná situace přináší mnohá omezení a jejich dopad se proto snažíme minimalizovat i v krajském rozpočtu. Jsem ráda, že jednou z priorit je zdravotnictví, investice do Klatovské a Rokycanské nemocnice,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová, v jejíž gesci je oblast krajského zdravotnictví.

Zásadou Plzeňského kraje je hospodárné chování, tak aby byl kraj schopen financovat připravované projekty a především reagovat na výkyvy ekonomiky, s nimiž lze počítat.

Prioritami kraje i nadále zůstává stavba Západního obchvatu, investice do krajských nemocnic např. Klatovy a Rokycany, modernizace domova v Kralovicích. I nadále bude Plzeňský kraj podporovat modernizaci zázemí škol, omezení se nebudou týkat investic do kultury a sportu, které souvisí s rozvojem venkova. „Plzeňský kraj je krajem venkovským, a proto důležitou oblastí je právě podpora venkova, který by mohl být výpadkem ze strany kraje velmi zasažen,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavel Karpíšek.

V oblasti dopravy dochází k optimalizaci spojů ve veřejné dopravě, jejichž důvodem je zachování stávající výše nákladů. Silniční stavby budou pokračovat i za podpory čerpání ze SFDI a evropských fondů.

Kraj se ani v této ekonomicky velmi náročné době nesmí ve svém rozvoji zastavit. Proto považuji za zásadní, aby byly dokončeny již započaté projekty a realizovány ty připravované,“ doplnil Pavel Karpíšek.

Více k rozpočtu najdete ZDE.