Rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2024

15. března 2024 11:27, Mgr. Pavlína Faitová
Rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zřizovány krajem nebo obcemi, bude proveden v souladu se směrnicí MŠMT č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění směrnice MŠMT č. j. MSMT-32965/2019, ve znění směrnice MŠMT č. j. MSMT-38045/2020 a ve znění směrnice MŠMT č. j. MSMT-19941/2023 a prostřednictvím krajských normativů zpracovaných v souladu s vyhláškou č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

V přiložených dokumentech je zveřejněna „Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2024", jejíž nedílnou součástí jsou „Krajské normativy vč. opravných koeficientů pro rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2024" a vzor "Finanční rozvahy o počtu zaměstnanců a mzdových prostředcích právnické osoby na kalendářní rok 2024“. Obsahem metodiky jsou také závazné termíny pro předložení návrhů rozpisu rozpočtů, předložení dalších podkladů a termíny, v nichž se provede projednání postupu při řešení disproporcí.

Soubory ke stažení