Rozdělení finančních prostředků dle zákona o sociálních službách pro rok 2024

28. února 2024 06:38, Ing. Kateřina Burešová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 5. 2. 2024 svým usnesením č. 1550/24 a dne 26. 2. 2024 svým usnesením č. 1562/24 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 1.210.140.000 Kč jako vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) příjemcům v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024. Výše schválených dotací (nebo příspěvků na provoz v případě příspěvkových organizací kraje) pro jednotlivé sociální služby jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Burešová
       katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454

Mgr. Magdaléna Uzlíková
       magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Soubory ke stažení