Rodinná politika

Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023

Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023“ Rada Plzeňského kraje schválila dne 06. března 2023 usnesením č. 3247/23 vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023“.

Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 20. 12. 2021 usnesením číslo 548/21 schválilo Koncepci rodinné politiky Plzeňského kraje.