Regionální akční plán Plzeňského kraje 2021+

obrazek
03. října 2022 10:58, aktualizováno 12. dubna 2023 07:21, Ing. Petra Ježková

Regionální akční plán Plzeňského kraje 2022+

Regionální akční plán (dále jen RAP) je nástrojem územní dimenze pro realizaci vybraných témat Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Jedná se v podstatě o seznam projektů, které splňují regionální kritéria a byly expertními skupinami, které jednotlivé části RAP sestavovaly, vybrány jako nejvíce potřebné v oblastech:

  • Silnic II. třídy
  • Středního školství
  • Zdravotnické záchranné služby
  • Deinstitucionalizace sociálních služeb

RAP je schvalován Regionální stálou konferencí Plzeňského kraje, která je složena z významných aktérů regionálního rozvoje na území kraje (např. místní akční skupiny, města, obce, neziskové organizace, kraj a pod.). První verze RAP Plzeňského kraje pro oblasti Silnic II. třídy, Zdravotnické záchranné služby a Středního školství (vč. speciálního) byla schválena na 18. jednání RSK PK dne 8. 9. 2022. Oblast Deinstitucionalizace sociálních služeb bude projednána samostatně.

Všechny schválené dokumenty RAP jsou k dispozici ke shlédnutí v příloze tohoto článku, a jsou  zveřejněny rovněž na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ZDE, kde je možné si prohlédnout taktéž schválené RAPy ostatních krajů.


Soubory ke stažení