Realizace krajského projektu prevence kriminality "Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality"

obrazek
02. září 2020 15:20, Ing. Pavlína Kučerová

Plzeňský kraj realizuje v roce 2020 krajský projekt prevence kriminality "Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality", na jehož financování se podílí Plzeňský kraj a Ministerstvo vnitra České republiky.

Cílem projektu je mírnit nevhodné projevy v chování a předcházet závislostnímu chování a kriminalitě dětí a mladistvých. Cíle je dosahováno prostřednictvím seminářů pro pedagogy. Ty jsou zaměřeny teoreticky i prakticky (v podobě kazuistik, „co dělat, když...“). Jsou zaměřeny na protidrogovou problematiku, např. co dělat, když ve škole najdu návykovou látku, když přijde žák/student pod vlivem návykové látky, na úpravy školního řádu a vymáhání jeho dodržování apod., a na prevenci kriminality, dále na právní povědomí, na děti, žáky a studenty s poruchami chování a duševními onemocněními, na zvládání jejich agresivity, zvládání krizových situací, např. co dělat při napadení žáka či učitele žákem, při vyhrožování atd.

 


Galerie

Fotografie
Fotografie