Rada schválila návrh rozpočtu pro rok 2022

obrazek
29. listopadu 2021 16:40, Bc. Eva Mertlová

Rada schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu návrh rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022, který je navržen jako schodkový ve výši 1,995 mld. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z vlastních zdrojů Plzeňského kraje a využitím úvěru. Nejnáročnější oblastí i nadále zůstává doprava, kde bude proinvestována téměř polovina krajského rozpočtu.

Výdajová stránka rozpočtu byla sestavena z požadavků jednotlivých odborů krajského úřadu. Příjmová stránka rozpočtu pak vychází z předpokladů daňových výnosů predikovaných Ministerstvem financí ČR, z nezávislých analýz bankovních analytiků a zkušeností z minulých let. Samostatnou součástí rozpočtu kraje jsou výdaje a příjmy vyplývající z potřeb financování individuálních projektů dotovaných státem, či z EU, které jsou evidovány a aktualizovány v elektronickém systému.

"Rozpočet pro rok 2022 je sice navržen jako schodkový, ale musíme brát v úvahu, že možnosti kraje jsou limitovány vývojem ekonomiky, výběrem daní a jejich přerozdělením z rozpočtového určení daní. Bude důležité, zda vývoj příjmů bude stoupat, či opět nastane stagnace příjmů. Zřetel je nutné brát také na stoupající výdaje, zejména v příspěvkových organizacích kraje," říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Součástí rozpočtu je i pokrytí požadavků obcí a různých neziskových organizací, podpora výjimečných osob a projektů na území kraje.

Z všech dodaných podkladů je sestaven návrh rozpočtu na rok 2022 jako schodkový ve výši 1,995 mld. Kč, objemem výdajů ve výši 8,6 mld. Kč a objemem příjmů ve výši 6,6, mld. Kč. V roce 2021 byl schválený rozpočet se schodkem 1,312 mld. Kč.

Schodek rozpočtu je krytý vlastními zdroji uspořenými v minulých letech ve výši 618 mil. Kč (pro rok 2021 bylo krytí 837 mil. Kč) a ze sjednaného bankovního úvěru 1,37 mld. Kč (pro rok 2021 výše úvěru 475 mil. Kč).

"Prioritami kraje je zajištění předfinancování dotovaných projektů, financování oprav a rekonstrukce silniční sítě, investice do majetku kraje a stabilita fungování vlastních organizací," uvedl náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky a investic Pavel Karpíšek. Ve srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2021 jsou výdaje pro příští rok vyšší o 822 mil. Kč. "Dlouhodobě je finančně nejnáročnější oblast dopravy, tj. výdaje na dopravní obslužnost, vlaky a autobusy, a opravy a rekonstrukce silniční sítě v majetku kraje. Jen v této oblasti se plánuje proinvestovat 4,1 mld. Kč, a to je více než 47 % rozpočtu výdajů kraje," vysvětluje Pavel Karpíšek. Největší stavbou je v letošním i příštím roce projekt „stavba západního okruhu Plzně“. Po dvou letech, kdy kraj musel krátit vlastní výdaje i výdaje jeho příspěvkových organizací z důvodů dopadů pandemie covid-19 v závislosti na snížení daňových příjmů, je pro rok 2022 u všech oblastí plánován nárůst (kromě oblasti zdravotnictví). Celkový nárůst proti schválenému rozpočtu na rok 2021 činí více než 10 %. Důraz je kladen převážně na kapitálové výdaje.