Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí Teritoriální strategii veřejné dopravy

obrazek
31. března 2020 13:35, aktualizováno 15. dubna 2020 21:32, Bc. Eva Mertlová

Projekt CONNECT2CE, jehož partnerem v ČR je Plzeňský kraj, skončí letos v květnu. Cestující v blízké době čekají připravená zlepšení. Výstupem projektu je i níže představená Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti v Plzeňském kraji, kterou na svém březnovém jednání schválila krajská rada.

Mezinárodní tým evropského projektu CONNECT2CE tvořený třinácti partnery z celkem osmi zemí střední Evropy spolupracoval od roku 2017 na zlepšení veřejné dopravy venkovských, řídce osídlených a příhraničních regionů ve střední Evropě. Tyto regiony často trpí špatným dopravním spojením a mají horší dostupnost na hlavní dopravní páteř i do hlavních center.
Aktuální zajímavostí je, že vedoucí partner projektu je italská instituce z Terstu, která efektivně pokračuje v práci a vedení projektu EU i v současnosti navzdory velkému zasažení země koronavirovou infekcí.

Témata pro strategii v Plzeňském kraji vypracoval tým pod vedením koordinátora projektu a specialisty veřejné dopravy Ing. Pavla Matouše složený ze zástupců kraje, organizátora dopravy POVED s.r.o., různých dopravců (autobusových, ČD i PMDP) a zástupce VŠ (Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice). 

V úvodu práce byla provedena analýza teritoriálních potřeb, která ukázala například rezervy v oblasti tzv. info-mobility. Dobře sice fungují vyhledavače spojení v jízdních řádech, ale chybí v nich např. informace o variantách a cenách integrovaného jízdného.

Popsaný tým se pravidelně scházel při přípravě krajské pilotní akce projektu, kterou je Tarifní poradce pro cestující v PK (již funguje na www.plzenskejizdne.cz). Různorodé složení týmu bylo silnou stránkou projektu.

Schválená Teritoriální strategie řeší celkem 8 témat. Nemalá část z nich se týká info-mobility. Efektivní informovanost je oblast, která veřejnou dopravu velmi ovlivňuje a jejíž vývoj v posledních letech přináší nové možnosti. Stále více uživatelů veřejné dopravy je se svým mobilem on-line a právě pro ně bude určena vytvářená bezplatná smartphone aplikace, která byla inspirována aplikaci Poseidon z Jihomoravského kraje. Postupně se v rámci krajské aplikace počítá se zprovozněním řady funkcionalit. Kromě snadnějšího vyhledávání spojení by měla také přímo zahrnovat zmíněného Tarifního poradce. Ten uživatelům porovná nejen náklady různých variant jízdného veřejnou dopravou, ale také náklady jízdy autem. První verzi aplikace zprovozní POVED již v červnu tohoto roku. 

Další oblastí, kterou se strategie zabývá, je možnost zadávání památek, turistických a kulturních cílů do zmíněné aplikace i krajského vyhledavače www.jezdimepokraji.cz. Cestující si tedy do vyhledávače spojení nebude muset zadat zastávku či obec, kam míří, ale bude mu stačit zadat, že jede například na „HRAD RABÍ“ a aplikace mu již sama vyhledá spojení na různé blízké stanice a zastávky. Ve zmíněném příkladu to může být třeba autobusová zastávka Rabí, nám. pod hradem nebo železniční stanice Žichovice, která, ač se jmenuje jinak, je také nedaleko od hradu (méně než 2 km).

Schválená Teritoriální strategie je zkrátka zaměřena na oblasti, které by měly vést ke zlepšení dopravy cestujících a přinést jim nové možnosti nebo odstranit stávající nedostatky. Vedle zmíněné info-mobility řeší strategie například další rozvoj integrované dopravy Plzeňska a jejího propojení do jiných krajů i Bavorska, dále se zabývá standardy kvality dopravy a možností odstranění některých tzv. úzkých hrdel, které omezují kvalitu provozu a jízdních řádů na železnici.

Hlavním cílem strategie je udělat další krůčky k tomu, aby veřejná doprava pro cestující byla atraktivnější.