Publikační činnost

Pexeso Život v lese

Pexeso bylo vydáno pro potřeby EVVO k Mezinárodnímu roku lesů 2011...

DVD Naučné stezky Plzeňského kraje Plzeň-město

Obor životního prostředí ve spolupráci s KCVJŠ vydal DVD o naučných stezkách v Plzni. DVD je ze souboru Naučných stezek Plzeňského kraje...

Publikace - Památné stromy Plzeňského kraje

Publikace rozšiřuje první vydání stejnojmenné publikace z roku 2006...

Publikace - Oborní chovy v Plzeňském kraji

Publikace je zaměřena na historii a současnost obornictví v Plzeňském kraji...

Informační brožury a materiály EVVO

Seznam vydaných informačních brožur a doplňkových materiálů EVVO...